Záruka kvality

Společnost BELIS a.s. si je vědoma důležitosti být plně zodpovědná zákazníkům za jakost, kvalitu a termínové plnění zakázek a proto zavedla systém řízení výroby a jakosti dle ISO 9001 a ISO/TS 16949.

Bezchybná výroba = ekonomicky efektivní výroba

Požadavek našich zákazníků na bezchybnost je v našem vlastním zájmu. Každé provozní stadium, od návrhu přes výrobu až k dodávce, je podrobeno důsledné kontrole na zajištění kvality. Kvalita výrobku může být jenom tak dobrá, jak dobrá je kvalita strojů, jejich obsluhy a personálu údržby. Proto poskytujeme našim zaměstnancům jak interní tak externí výcvik ke zdokonalení jejich dovedností a vědomostí. sonna.com.ua

Jsme firma, která si uvědomuje svoje závazky vůči životnímu prostředí a proto v roce 2006 proběhla úspěšná certifikace podle normy ISO 14001.

 

iso-ts-16949-cz-2018.jpg iso-9001-cj-2016.jpg  iso-14001-cj-2016.jpg